Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz osób | Budowa naturalnego placu zabaw na terenie Parku Dolinka Służewiecka