Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz oferty | Budowa naturalnego placu zabaw na terenie Parku Dolinka Służewiecka