Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Budowa naturalnego placu zabaw na terenie Parku Dolinka Służewiecka