Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia | Budowa naturalnego placu zabaw na terenie Parku Dolinka Służewiecka