Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy | Budowa najpięknieszego placu zabaw na Mokotowie