Załącznik nr 4 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej | Budowa najpięknieszego placu zabaw na Mokotowie