Załącznik nr 3 do SIWZ – wykaz robót budowalnych | „Budowa najpiękniejszego placu zabaw na Mokotowie”