Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | „Budowa najpiękniejszego placu zabaw na Mokotowie”