Załącznik nr 9 do SWZ – wzór umowy | Zaprojektowanie mostu nad kanałem portowym oraz drogi dojazdowej do obsługi komunikacyjnej zachodniego nabrzeża Portu Czerniakowskiego w Warszawie.