Załącznik nr 3 do SWZ – kosztorys | Utrzymanie drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy w dzielnicach Ursynów i Wilanów