informacja o kwocie przeznaczonej na sfinasowanie.BES | Utrzymanie drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy w dzielnicach Ursynów i Wilanów