Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Przebudowa przyłącza wodociągowego oraz przyłącza elektrycznego dwóch budynków Prochowni na terenie Parku Żeromskiego w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy