Załącznik nr 7 do SWZ – kosztorys pn. zakres prac i ceny jednostkowe | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenach zieleni nad Kanałem Żerańskim w dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy