Załącznik nr 6 do SWZ – informacja o aktualności informacji | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenach zieleni nad Kanałem Żerańskim w dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy