Załącznik nr 5 do SWZ – oświadczenie o grupie kapitałowej | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenach zieleni nad Kanałem Żerańskim w dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy