Załącznik nr 1 do SWZ – warunki wykonania umowy i standardy jakościowe | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenach zieleni nad Kanałem Żerańskim w dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy