Komunikat nr 1 z dnia 07.10.2022 r.BES | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenach zieleni nad Kanałem Żerańskim w dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy