Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.BES | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenach zieleni nad Kanałem Żerańskim w dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy