Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Sport i zabawa pod Siekierkowskim Zagospodarowanie przestrzeni pod mostem w celach rekreacyjnych oraz StreetArt