Załącznik nr 7 do SWZ – formularz Zestawienie wyceny Przedmiotu Umowy | Wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy