Załącznik nr 1 do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia | Opracowanie planu remediacji biologicznej wraz z przeprowadzeniem w latach 2022-2023 działań remediacyjnych wybranych zbiorników wodnych na terenie m.st. Warszawy