Komunikat nr 2 z dnia 12.11.2021 r..BES | Opracowanie planu remediacji biologicznej wraz z przeprowadzeniem w latach 2022-2023 działań remediacyjnych wybranych zbiorników wodnych na terenie m.st. Warszawy