Zalacznik-nr-10-do SWZ- kosztorys | Wykonanie robót budowlanych związanych z budową podpór dla wskazanych drzew rosnący na terenie m.st. Warszawy