Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia_14.09.2022 | Wykonanie robót budowlanych związanych z budową podpór dla wskazanych drzew rosnący na terenie m.st. Warszawy