Ogłoszenie o zamówieniu | Wykonanie robót budowlanych związanych z budową podpór dla wskazanych drzew rosnący na terenie m.st. Warszawy