Komunikat nr 1 z dnia 14.09.2022.BES | Wykonanie robót budowlanych związanych z budową podpór dla wskazanych drzew rosnący na terenie m.st. Warszawy