Załącznik nr 8 do SWZ – formularz oferty | Nowy park na Bemowie