Załącznik nr 7 do SWZ – informacja o aktualności informacji | Nowy park na Bemowie