Załącznik nr 6 do SWZ – informacja o grupie kapitałowej | Nowy park na Bemowie