Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia | Nowy park na Bemowie