C_OM_III_P3_63_- pomocniczy przedmiar | Nowy park na Bemowie