Załącznik nr 8 do SWZ – formularz ofertowy | Wykonanie diagnoz społecznych dla parków m.st. Warszawy