Załącznik nr 6 do SWZ – informacja o grupie kapitałowej | Wykonanie diagnoz społecznych dla parków m.st. Warszawy