Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia | Wykonanie diagnoz społecznych dla parków m.st. Warszawy