Informacja o złożonych ofertach | Wykonanie diagnoz społecznych dla parków m.st. Warszawy