Informacja o wyniku postępowania w cześć 2,7,8.BES | Wykonanie diagnoz społecznych dla parków m.st. Warszawy