Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
14.09.2021 | Postępowanie 85/TP/2021

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych oraz wdrożenie projektu organizacji ruchu w ramach zadania: „Parki Linearne”.

Share

Dokumenty do pobrania

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SWZ.BES
  3. Załączniki do SWZ

 

 

Newsletter
Share