Załącznik nr 4 do SWZ – wykaz robót budowlanych zmiana 27.09.2021 | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych oraz wdrożenie projektu organizacji ruchu w ramach zadania: „Parki Linearne”.