załącznik nr 1.6 do OPZ – zakres robót konserwayjnych (zbiorniki w Parku Kazimierzowskim, Parku Promenada, na Książęcem) | Wykonanie prac utrzymaniowych wybranych zbiorników wodnych zlokalizowanych w granicach m.st. Warszawy w ramach jedno lub dwukrotnych robót – jesiennych i wiosennych