załącznik nr 1.5 do OPZ – zakres robót konserwayjnych (zbiorniki w Parku Powstańców Warszawy, Parku Fosa i Stoki Cytadeli, Parku Saskim) | Wykonanie prac utrzymaniowych wybranych zbiorników wodnych zlokalizowanych w granicach m.st. Warszawy w ramach jedno lub dwukrotnych robót – jesiennych i wiosennych