załącznik nr 1.3 do OPZ – zakres robót konserwayjnych (Jez. Kamionkowskie i zespół zbiorników w Parku Skaryszewskim) | Wykonanie prac utrzymaniowych wybranych zbiorników wodnych zlokalizowanych w granicach m.st. Warszawy w ramach jedno lub dwukrotnych robót – jesiennych i wiosennych