załącznik nr 1.2 do OPZ – zakres robót konserwayjnych (Zbiorniki w Parku Arkadia, Morskie Oko, Staw Sielecki) | Wykonanie prac utrzymaniowych wybranych zbiorników wodnych zlokalizowanych w granicach m.st. Warszawy w ramach jedno lub dwukrotnych robót – jesiennych i wiosennych