Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie.BES | Wykonanie prac utrzymaniowych wybranych zbiorników wodnych zlokalizowanych w granicach m.st. Warszawy w ramach jedno lub dwukrotnych robót – jesiennych i wiosennych