Załącznik nr 2 do SWZ – formularz oferty_07.09.2021 | Dostawa, posadzenie oraz 3-letnia pielęgnacja drzew w pasach drogowych na terenie dzielnicy Śródmieście, na bulwarach wiślanych, na terenach położnych wzdłuż cieków i kanałów dzielnicy Mokotów i Targówek, w m.st. Warszawie