Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia | Modernizacja placu zabaw w parku im. S. Żeromskiego w Warszawie