Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty i unieważnienie postępowania | Modernizacja placu zabaw w parku im. S. Żeromskiego w Warszawie