Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – opublikowane | Modernizacja placu zabaw w parku im. S. Żeromskiego w Warszawie