Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie.BES | Modernizacja placu zabaw w parku im. S. Żeromskiego w Warszawie