Zalacznik-nr-9-do-SWZ-istotne-postanowienia-umowy-energia-elektryczna 11.10.2022 | Zakup i dystrybucja energii elektrycznej w latach 2023-2025 do 163 nieruchomości/obiektów będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w łącznej ilości około 3 689,70 MWh rocznie