Załącznik nr 2B do SWZ – Planowane zużycie mocy z podziałem na grupy taryfowe | Zakup i dystrybucja energii elektrycznej w latach 2023-2025 do 163 nieruchomości/obiektów będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w łącznej ilości około 3 689,70 MWh rocznie